PERTANDINGAN SILANG KATA KLIK DENGAN BIJAK

Aktiviti terkini | 26 Januari 2020

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kampung Ubai

Tujuan Aktiviti :
• Memberi pendedahan kepada pengunjung tentang fungsi PI dan Peranan MCMC
• Memberi pendedahan kepada peserta tentang penggunaan teknologi secara berhemah dan KDB

Butiran Aktiviti :
• Memberi sedikit pengenalan dan kuiz “Klik Dengan Bijak & Pembuangan Sisa Elektronik e-Waste”
• Pertandingan silang kata KDB
• Penyampaian Hadiah

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :